៨៨ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងលក្ខខណ្ឌ ៦៦៦ សូមស្វាគមន៍មកកាន់ (១១២)! ៨៨៨ ៨៨ ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះគូសបញ្ជាក់អំពីច្បាប់និងបទបញ្ជាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់ (១១០) ដែលមានទីតាំងនៅ (១១១) ។ ៨៨៨

តាមរយៈការចូលប្រើគេហទំព័រនេះយើងសន្មត់ថាអ្នកទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ កុំបន្តប្រើ (១១២) ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមទទួលយករាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលមានចែងនៅលើទំព័រនេះ។ ៨៨៨ ខូឃី ៨៨៖ ៦៦៦ គេហទំព័រប្រើខូឃីស៍ដើម្បីជួយធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន។ តាមរយៈការចូលប្រើ (១១២) អ្នកយល់ព្រមប្រើខូឃីស៍ដែលត្រូវការ។ ៨៨៨

ឃុកឃីគឺជាឯកសារអត្ថបទដែលត្រូវបានដាក់នៅលើថាសរឹងរបស់អ្នកដោយម៉ាស៊ីនមេគេហទំព័រ។ ខូឃីស៍មិនអាចប្រើដើម្បីដំណើរការកម្មវិធីឬបញ្ជូនមេរោគទៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកបានទេ។ ខូឃីស៍ត្រូវបានកំណត់ឱ្យអ្នកតែម្នាក់ឯងហើយអាចត្រូវបានអានដោយម៉ាស៊ីនមេគេហទំព័រនៅក្នុងដែនដែលចេញខូឃីស៍ឱ្យអ្នក។ ៨៨៨

យើងអាចប្រើខូឃីស៍ដើម្បីប្រមូលរក្សាទុកនិងតាមដានព័ត៌មានសម្រាប់គោលបំណងស្ថិតិឬទីផ្សារដើម្បីដំណើរការគេហទំព័ររបស់យើង។ អ្នកមានសមត្ថភាពទទួលយកឬបដិសេធខូឃីស៍ស្រេចចិត្ត។ មានខូឃីស៍ដែលត្រូវការខ្លះដែលចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការគេហទំព័ររបស់យើង។ ខូឃីទាំងនេះមិនត្រូវការការយល់ព្រមពីអ្នកទេព្រោះវាតែងតែដំណើរការ។ សូមចងចាំថាដោយទទួលយកខូឃីស៍ដែលត្រូវការអ្នកក៏ទទួលយកខូឃីស៍ភាគីទីបីផងដែរដែលអាចត្រូវបានប្រើតាមរយៈសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបីប្រសិនបើអ្នកប្រើសេវាកម្មបែបនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងឧទាហរណ៍បង្អួចបង្ហាញវីដេអូដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបីនិងរួមបញ្ចូលគ្នា ចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង ៨៨៨ ៨៨ អាជ្ញាប័ណ្ណ៖ ៦៦៦ លុះត្រាតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះ (១១០) និង/ឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាចំពោះសម្ភារៈទាំងអស់នៅលើ (១១២) ។ សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងអស់ត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិ។ អ្នកអាចចូលប្រើវាពី (១១២) សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្រោមការរឹតត្បិតដែលបានកំណត់នៅក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។ ៨៨៨ ៨៨ អ្នកមិនត្រូវ៖ ៨៨៨ ៨៨ ចម្លងឬបោះពុម្ពផ្សាយសម្ភារៈឡើងវិញពី (១១២) ៦៦៦ លក់ជួលឬអនុឯកសារអាជ្ញាប័ណ្ណពី (១១២) ៦៦៦ ផលិតឡើងវិញចម្លងឬចម្លងសម្ភារៈពី (១១២) ៦៦៦ ចែកចាយមាតិកាឡើងវិញពី (១១២) ៦៦៦ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវចាប់ផ្តើមពីកាលបរិច្ឆេទនេះតទៅ ៨៨៨ ផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័រនេះផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវឱកាសដើម្បីប្រកាសនិងផ្លាស់ប្តូរយោបល់និងព័ត៌មាននៅក្នុងផ្នែកជាក់លាក់នៃគេហទំព័រ។ (១១០) មិនច្រោះកែសម្រួលបោះពុម្ពផ្សាយឬពិនិត្យមើលមតិយោបល់មុនវត្តមានរបស់ពួកគេនៅលើគេហទំព័រទេ។ មតិយោបល់មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈនិងទស្សនៈរបស់ (១១០) ភ្នាក់ងារនិង/ឬសាខារបស់ខ្លួន មតិយោបល់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈនិងទស្សនៈរបស់បុគ្គលដែលប្រកាសទស្សនៈនិងយោបល់របស់ពួកគេ។ ក្នុងកម្រិតដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមាន (១១០) នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះមតិយោបល់ឬការទទួលខុសត្រូវការខូចខាតឬការចំណាយដែលបណ្តាលមកពីនិង/ឬទទួលរងជាលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់និង/ឬការបង្ហោះនិង/ឬការលេចចេញនូវមតិយោបល់ នៅលើគេហទំព័រនេះ ៨៨៨ ៨៨ (១១០) រក្សាសិទ្ធិក្នុងការត្រួតពិនិត្យរាល់មតិយោបល់និងដកចេញនូវមតិយោបល់ណាមួយដែលអាចចាត់ទុកថាមិនសមរម្យវាយលុកឬបង្កឱ្យមានការរំលោភលើល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។ ៨៨៨ ៨៨ អ្នកធានានិងតំណាងថា៖ ៨៨៨

អ្នកមានសិទ្ធិប្រកាសមតិយោបល់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងហើយមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងការយល់ព្រមចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីធ្វើដូច្នេះ។ ៦៦៦ មតិមិនឈ្លានពានសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាមួយរួមទាំងគ្មានដែនកំណត់ការរក្សាសិទ្ធិប៉ាតង់ឬពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ។ ៦៦៦ មតិយោបល់មិនមានការបរិហារកេរ្តិ៍ប្រមាថមើលងាយអាសអាភាសឬសម្ភារៈខុសច្បាប់ណាមួយដែលជាការលុកលុយឯកជនភាព។ ៦៦៦ មតិយោបល់នឹងមិនត្រូវបានប្រើដើម្បីទាមទារឬលើកកម្ពស់អាជីវកម្មឬប្រពៃណីឬសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មបច្ចុប្បន្នឬសកម្មភាពខុសច្បាប់ឡើយ។ ៦៦៦ អ្នកសូមផ្តល់សិទ្ធិ (១១០) នូវអាជ្ញាប័ណ្ណមិនផ្តាច់មុខក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតឡើងវិញកែសម្រួលនិងផ្តល់សិទ្ធិឱ្យអ្នកដទៃប្រើបង្កើតឡើងវិញនិងកែសម្រួលមតិយោបល់របស់អ្នកតាមគ្រប់ទម្រង់ទម្រង់ឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ ៨៨៨ ៨៨ តំណខ្ពស់ទៅមាតិការបស់យើង៖ ៦៦៦ អង្គការខាងក្រោមអាចភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើងដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុន៖ ៨៨៨ ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលចំនួន ៨៨; ៦៦៦ ម៉ាស៊ីនស្វែងរក; ៦៦៦ អង្គការព័ត៌មាន; ៦៦៦ អ្នកចែកចាយបញ្ជីឈ្មោះតាមអ៊ិនធរណេតអាចភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើងតាមរបៀបដែលពួកគេភ្ជាប់អ៊ីនធឺណេតទៅគេហទំព័រនៃអាជីវកម្មដែលបានចុះបញ្ជីផ្សេងទៀត។ និង ៦៦៦ អាជីវកម្មដែលមានការទទួលស្គាល់ទូទាំងប្រព័ន្ធលើកលែងតែការស្នើសុំពីអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញផ្សារទំនើបសប្បុរសធម៌និងក្រុមរៃអង្គាសថវិកាដើម្បីសប្បុរសធម៌ដែលមិនអាចភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើង។ ៦៦៦ អង្គការទាំងនេះអាចភ្ជាប់ទៅទំព័រដើមរបស់យើងទៅការបោះពុម្ពផ្សាយឬព័ត៌មានគេហទំព័រផ្សេងទៀតដរាបណាតំណភ្ជាប់៖ (ក) មិនមានលក្ខណៈបញ្ឆោតឡើយ។ (ខ) មិនក្លែងបន្លំការឧបត្ថម្ភការយល់ព្រមឬការយល់ព្រមពីភាគីភ្ជាប់និងផលិតផលនិង/ឬសេវាកម្មរបស់ខ្លួនឡើយ និង (គ) សមនឹងបរិបទនៃគេហទំព័ររបស់ភាគីដែលភ្ជាប់គ្នា។ ៨៨៨ ៨៨ យើងអាចពិចារណានិងអនុម័តសំណើភ្ជាប់ផ្សេងទៀតពីប្រភេទអង្គការដូចខាងក្រោម៖ ៨៨៨ ៨៨ ប្រភពព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់និង/ឬអាជីវកម្មដែលគេស្គាល់ជាទូទៅ។ ៦៦៦គេហទំព័រសហគមន៍; ៦៦៦ សមាគមឬក្រុមផ្សេងទៀតដែលតំណាងឱ្យអង្គការសប្បុរសធម៌; ៦៦៦ អ្នកចែកចាយបញ្ជីឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិត; ៦៦៦ វិបផតថលអ៊ីនធឺណិត; ៦៦៦ គណនេយ្យច្បាប់និងក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់; និង ៦៦៦ ស្ថាប័នអប់រំនិងសមាគមពាណិជ្ជកម្ម។ ៦៦៦ យើងនឹងយល់ព្រមលើសំណើភ្ជាប់ពីអង្គការទាំងនេះប្រសិនបើយើងសំរេចថា៖ (ក) តំណភ្ជាប់នេះនឹងមិនធ្វើឱ្យយើងមើលទៅខ្លួនឯងឬអាជីវកម្មដែលមានការទទួលស្គាល់របស់យើងឡើយ។ (ខ) អង្គការមិនមានកំណត់ត្រាអវិជ្ជមានណាមួយជាមួយយើងទេ។ (គ) អត្ថប្រយោជន៍ដល់យើងពីភាពមើលឃើញនៃតំណខ្ពស់ទូទាត់សងអវត្តមាននៃ (១១០); និង (ឃ) តំណភ្ជាប់ស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃព័ត៌មានធនធានទូទៅ។ ៨៨៨ ៨៨ អង្គការទាំងនេះអាចភ្ជាប់ទៅទំព័រដើមរបស់យើងដរាបណាតំណភ្ជាប់៖ (ក) មិនមានលក្ខណៈបញ្ឆោតឡើយ។ (ខ) មិនក្លែងបន្លំការឧបត្ថម្ភការយល់ព្រមឬការយល់ព្រមពីភាគីភ្ជាប់និងផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ខ្លួនឡើយ។ និង (គ) សមនឹងបរិបទនៃគេហទំព័ររបស់ភាគីដែលភ្ជាប់គ្នា។ ៨៨៨ ៨៨ ប្រសិនបើអ្នកជាអង្គការមួយដែលមានរាយឈ្មោះក្នុងកថាខណ្ឌទី ២ ខាងលើហើយចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើងអ្នកត្រូវជូនដំណឹងមកយើងដោយផ្ញើអ៊ីមែលទៅ (១១០) ។ សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកឈ្មោះអង្គភាពព័ត៌មានទំនាក់ទំនងក៏ដូចជា URL នៃគេហទំព័ររបស់អ្នកបញ្ជីឈ្មោះ URL ណាមួយដែលអ្នកមានបំណងភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើងនិងបញ្ជី URLs នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដែលអ្នកចង់ តំណភ្ជាប់។ រង់ចាំ 2-3 សប្តាហ៍សម្រាប់ការឆ្លើយតប។ ៨៨៨ អង្គការដែលបានអនុម័តចំនួន ៨៨ អាចភ្ជាប់អ៊ីនធឺណេតទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដូចខាងក្រោម៖ ៨៨៨

ដោយប្រើឈ្មោះសាជីវកម្មរបស់យើង ឬ ៦៦៦ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍កំណត់ទីតាំងឯកសណ្ឋានត្រូវបានភ្ជាប់ទៅ ឬ ៦៦៦ ការប្រើប្រាស់ការពិពណ៌នាណាមួយផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័ររបស់យើងដែលត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងនោះគឺមានន័យនៅក្នុងបរិបទនិងទ្រង់ទ្រាយខ្លឹមសារនៅលើគេហទំព័ររបស់ភាគីភ្ជាប់។ ៦៦៦ គ្មានការប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញា (១១០) ឬស្នាដៃសិល្បៈផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ភ្ជាប់អវត្តមានកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណពាណិជ្ជសញ្ញា។ ៨៨៨ ៨៨ ការទទួលខុសត្រូវមាតិកា៖ ៦៦៦ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារណាមួយដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នកឡើយ។ អ្នកយល់ព្រមការពារនិងការពារយើងពីការទាមទារទាំងអស់ដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នក។ គ្មានតំណភ្ជាប់ណាមួយគួរតែបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រណាមួយដែលអាចត្រូវបានបកស្រាយថាជាការប្រមាថមើលងាយអាសអាភាសឬឧក្រិដ្ឋកម្មឬដែលរំលោភបំពានបើមិនដូច្នោះទេរំលោភបំពានឬគាំទ្រការរំលោភបំពានឬការរំលោភសិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់ភាគីទីបី។ ៨៨៨ ៨៨ ការកក់សិទ្ធិ៖ ៦៦៦ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំឱ្យអ្នកដកចេញនូវរាល់តំណភ្ជាប់ឬតំណភ្ជាប់ណាមួយមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង។ អ្នកយល់ព្រមលុបចោលរាល់តំណភ្ជាប់ទាំងអស់មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមការស្នើសុំ។ យើងក៏រក្សាសិទ្ធិកែប្រែលក្ខខណ្ឌនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនិងគោលនយោបាយភ្ជាប់របស់វានៅពេលណាក៏បាន។ តាមរយៈការភ្ជាប់បណ្តាញមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់អ្នកយល់ព្រមភ្ជាប់និងធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌភ្ជាប់ទាំងនេះ។ ៨៨៨ ៨៨ ការដកតំណចេញពីគេហទំព័ររបស់យើង៖ ៦៦៦ ប្រសិនបើអ្នករកឃើញតំណភ្ជាប់ណាមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ហេតុផលណាមួយអ្នកមានសេរីភាពក្នុងការទាក់ទងនិងជូនដំណឹងមកយើងគ្រប់ពេល។ យើងនឹងពិចារណាលើសំណើរដើម្បីលុបចោលតំណភ្ជាប់ប៉ុន្តែយើងមិនមានកាតព្វកិច្ចចំពោះឬដូច្នេះឬឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកដោយផ្ទាល់ទេ។ ៨៨៨

យើងមិនធានាថាព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះត្រឹមត្រូវទេ។ យើងមិនធានានូវភាពពេញលេញឬភាពត្រឹមត្រូវរបស់វាទេហើយយើងក៏មិនសន្យាថាគេហទំព័រនៅតែមានឬសម្ភារៈនៅលើគេហទំព័រត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ ៨៨៨ ៨៨ ការមិនទទួលខុសត្រូវ៖ ៦៦៦ ក្នុងកម្រិតអតិបរមាដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមានយើងមិនរាប់បញ្ចូលរាល់ការតំណាងការធានានិងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាក់ទងនឹងគេហទំព័ររបស់យើងនិងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះទេ។ គ្មានអ្វីនៅក្នុងការមិនទទួលខុសត្រូវនេះនឹង៖ ៨៨៨

កំណត់ឬមិនរាប់បញ្ចូលការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងចំពោះអ្នកចំពោះការស្លាប់ឬរបួសផ្ទាល់ខ្លួន។ ៦៦៦ កំណត់ឬមិនរាប់បញ្ចូលការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងឬអ្នកចំពោះការក្លែងបន្លំឬការក្លែងបន្លំព័ត៌មានក្លែងក្លាយ ៦៦៦ កំណត់ការទទួលខុសត្រូវណាមួយរបស់យើងឬរបស់អ្នកតាមមធ្យោបាយណាមួយដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតក្រោមច្បាប់ជាធរមាន។ ឬ ៦៦៦ មិនរាប់បញ្ចូលបំណុលណាមួយរបស់យើងឬរបស់អ្នកដែលអាចមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្រោមច្បាប់ជាធរមាន។ ៦៦៦ ដែនកំណត់និងការហាមឃាត់ការទទួលខុសត្រូវដែលបានកំណត់នៅក្នុងផ្នែកនេះនិងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការបដិសេធនេះ៖ (ក) គឺជាកម្មវត្ថុនៃកថាខណ្ឌមុន។ និង (ខ) គ្រប់គ្រងបំណុលទាំងអស់ដែលកើតឡើងក្រោមការបដិសេធនេះរួមទាំងបំណុលដែលកើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាការធ្វើទារុណកម្មនិងចំពោះការរំលោភលើច្បាប់។ ៨៨៨ ដរាបណាគេហទំព័រនិងព័ត៌មាននិងសេវាកម្មនៅលើគេហទំព័រត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយមិនគិតថ្លៃយើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឬការខូចខាតណាមួយឡើយ។ ៨៨៨